Tarieven DWV

Tarieven DWV 2021  - Genoemde tarieven zijn per seizoen, indien anders vermeld
Let op, tarieven kunnen na een ALV  in maart worden gewijzigd.
Soort lid/tarief Vast lid Aspirant lid minimale tarief vast/aspirant
Contributie per jaar €25,00 €35,00
Zomerhaven €3,50 m2 €6,50 m2 €75 / €150
Winterhaven water €3,50 m2 €6,50 m2 €75 / €150
Winterhaven wal €4,00 m2 €7,50 m2 €75 / €150
Takelkosten in en uit water €75,00 €75,00
Entreekosten €50,00
Electriciteit WInterhaven €25,00 €25,00
Vast recht electra zomerhaven €15,00 €15,00
Electra KWh zomer €0,23 €0,23
Botenhuis €3,50 m2 / jaar
Electra botenhuis/ per KWh €0,26
Borg toegangspas zomerhaven €15,00 €15,00
Borg sleutel winterhaven €70,00 €70,00